Please read or download attached files for help and more info.
All needed slates and help files are also downloadable from here.
Info from DND in Danish: 

Oppdatert Produksjonshåndbok for DND som også inneholder all teknisk info finnes.


DNN benytter filbasert levering av sendemastere. Andre leveringsmetoder skal ikke forekomme.
Under følger generelle leveringsspesifikasjoner (punkt 13.1). 


For levering av sendemastere for visning på Discovery og TLC vises det til separate spesifikasjoner. Disse finnes som eget vedlegg, og kan fås av prosjektleder. 

 

13.1 Leveringsspesifikasjoner for sendemastere 

 

13.1.1 Videoformat


Produksjoner skal være i 16:9 format. Dersom programmet består av flere deler skal det kun være 10 sekunder sort mellom programdelene.
Alle produksjoner skal leveres som interlaced. Det innebærer at alt innhold i en sendemaster skal gjøres interlaced før levering. Se til at dette blir gjort ved eksport. Merk at dette også gjelder for clean program master. 


13.1.2 Lydnivå

Lyden skal oppfylle EBU Loudness Recommendation R-128. 

 

13.1.3 Lydregistrering

For XDCAM filformat (se 13.2) er det spesifisert at filene skal ha 8 lydspor. Dette må overholdes. Det betyr at det må legges på tomme lydspor i spor 5‐8 i ferdig master. Disse sporene skal ikke inneholde lyd. 

 

Viktig med Stereolyd-levering på lyd. 

Spor 1

Full miks, venstre kanal

Spor 2

Full miks, høyre kanal

Spor 3

Clean lyd, venstre kanal, uten voiceover

Spor 4

Clean lyd, høyre kanal, uten voiceover

Spor 5

Tom – Kun nødvendig ved levering av XDCAM

Spor 6

Tom – Kun nødvendig ved levering av XDCAM

Spor 7

Tom – Kun nødvendig ved levering av XDCAM

Spor 8

Tom – Kun nødvendig ved levering av XDCAM

  

13.1.4 Videonivå


Nivåer for luminans og chrominans må være i henhold til ITU-‐R Recommendation BT.709. Det vil si at videonivåer skal være mellom 16 og 235 (for 8bit). Broadcast Color Safefilter anbefales for mest pålitelig resultat.
Merk at dette også gjelder for clean program mastere. 


 

13.1.5 Innhold før program

Det skal være 30 sekunder spesifisert innhold før programstart. Denne tiden fordeles slik:

Merk at alle tidskoder må være nøyaktig helt ned til antall bilderammer.

 

TC inn

Lengde

Spor

Innhold

00:00:00:00

20 sek

Video/Audio

Slate/stille

00:00:20:00

8 sek

Video/Audio

Sort

00:00:28:00

1 ramme

Video/Audio

Cue mark/-­18 dBFS 1kHz Sinus Testtone- ("blip")

00:00:28:01

2 sek

Video/Audio

Sort/Stille

00:00:30:00

 

Video/Audio

Programstart

 


30 sekunders referanseklipp til bruk før programstart distribueres av Discovery Networks Norway. Dette er påkrevd ved levering til Discovery Networks Norway.
Se punkt 2.5 for hvordan denne kan lastes ned. Vennligst fyll inn all relevant informasjon i plakaten på referanseklippet. 


 

13.1.6 Innhold etter program

Programslutt skal angis med nøyaktig tidskode, likeledes start‐TC for rulletekst og webskvis. Rulletekstens varighet må angis.  

Det skal plasseres en Cleanplakat 10 sekunder etter programslutt som skiller program fra programsegmenter uten grafikk (se punkt 13.1.10 for mer informasjon om Cleanmateriale).

 

Dette skal se slik ut:  

TC inn

Lengde

TC ut

Spor

Innhold

00:01:00:00

 

Pgm-­slutt

Video/Audio

Program/Program

Pgm-­slutt

10 sek

Pgm-­slutt + 10 sek

Video Audio

Sort Stille

Pgm-­slutt + 10 sek

10 sek

Pgm-­slutt + 20 sek

Video Audio

Cleanplakat Stille

Pgm-­slutt + 30 sek

 

 

Video Audio

Clean-­materiale

 


Altså 10 sekunder sort/stille etter programslutt, og deretter 10 sekunder standard plakat før Cleanmateriale.
Cleanplakat distribueres av Mediabank. Denne må benyttes før programsegmenter uten grafikk. Denne kan lastes ned i bunnen av denne artikkelen.
 


13.1.7  Programsegmenter uten grafikk

For at programmer skal kunne tilpasses visning i andre land, må de delene av program som har tekstgrafikk også finnes uten tekstgrafikk. Etter programslutt legges alle sekvenser som har tekstgrafikk i selve programmet, på nytt uten tekstgrafikk. Hver del med materiale uten grafikk må inneholde hele strekk uten bildeklipp der grafikken vises, slik at det senere enkelt kan redigeres inn i programmet. Alle videonivåer må være identiske som i tilsvarende deler i selve programmet.


Hver del legges uten lyd, og med 1 sekund sort mellom hver del.
Beskrivelse av font må oppgis, slik at tekstgrafikken kan gjenskapes mest mulig identisk som i original versjon.
Se punkt 13.1.6 for plassering av programsegmenter uten grafikk. 


 

12.1.8 Bruk av 4:3 materiale i produksjonen


Hvis det brukes 4:3 arkivmateriale i en produksjon skal dette vises i riktig aspect.
Ikke strekke 4:3 til 16:9 format, men bruk grafikk på siden av bilde eller lag 16:9 utsnitt hvis bilde tåler det.


 

 

13.2 Filformat

Filbasert leveranse av programmer skal leveres som enten XDCAM HD422 eller DNxHD, begge pakket i MXF OP1a. Leveranse i andre formater må avtales spesielt med Mediabank. Merk at alle XDCAM MXF OP1a skal inneholde 8 lydspor. Se punkt 13.1.3 for mer informasjon om lydregistrering. 

 

For levering av sendemastere benyttes tjenesten Mediabank.me
For å opprette konto til denne tjenesten, ta kontakt med Mediabank på support@mediabank.me


Når produksjonsselskapene bruker underleverandører til levering av sendemastere avtales fil‐levering med Executive Producer. 
For opplæring eller spørsmål rundt leveranser til Discovery Networks Norway, så ta kontakt med support@mediabank.me eller kontakt redigering@discovery.com


  

Nedlastbare filer:

DND onair Graphic Grid

Endboards kanaler:

Plakater & Slates:

Subtitle Template:
Subtitle Template for Avid